Kruszywo z recyklingu, przekrusz betonowy, sprzedaż kruszyw | MEGA-POL

wyburzenia, rozbiórki, demontaże
na terenie całego kraju

telefon kontaktowy34 357 90 77

 

Sprzedaż kruszywa

TRANSPORT KRUSZYWA

W związku z prowadzonymi pracami wyburzeniowymi oraz mając na uwadze poszanowanie dla środowiska naturalnego oferujemy sprzedaż kruszywa betonowego i ceglanego. Gruz budowlany poddany odpowiedniemu przetworzeniu można ponownie wykorzystać w budownictwie lub drogownictwie, dzięki czemu zmniejszamy koszty inwestycji, ograniczamy eksploatację zasobów naturalnych oraz ograniczamy ilość zalegających hałd gruzu. 

Kruszywo z recyklingu znajduje zastosowanie przy robotach betonowych, przy formowaniu i zagęszczeniu tereny, przy budowie oraz modernizacji dróg lokalnych, dojazdowych, placów, parkingów, poboczy drogowych itp. Wytwarzane przez nas kruszywo dzieli się na kilka frakcji dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. 

Przekrusz betonowy stanowi idealny substytut kruszyw naturalnych biorąc pod uwagę kwestie ekonomiczne jak również ekologiczne.

Megapol 0Megapol 1Megapol 2Megapol 3Megapol 4Megapol 5Megapol 6Megapol 7Megapol 8Megapol 9